Hoe stapt mijn praktijk* over naar de nieuwe ISO 9001:2015


Doelgroep:

Huisartsen en overige medewerkers die betrokken zijn bij het opzetten en onderhouden van het kwaliteitssysteem van de praktijk (eQuse / Praktijkmonitor / of anders). Vanwege de rol die de huisarts / praktijkhouder speelt in de nieuwe ISO 9001:2015 norm is zijn/haar aanwezigheid noodzakelijk.

 

Omvang:

Twee bijeenkomsten van 2,5 uur met huiswerkopdracht (gemiddeld 3 uur)

 

Leerdoel:           

Inzicht in wat er moet gebeuren om het kwaliteitssysteem in te richten volgens de ISO 9001:2015 en te implementeren in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk

 

Toelichting programma:

Vóór 15 september 2018 moeten alle praktijken over naar deze nieuwe ISO 9001:2015.  Voor de meeste praktijken houdt dit in dat de audit in 2017 het meest geschikte moment is om over te stappen. Om praktijken hierbij te ondersteunen is deze workshop ontwikkeld.

De workshop bestaat uit twee bijeenkomsten van 2,5 uur. Daarnaast zijn er opdrachten die tussen bijeenkomst één en twee uitgevoerd moeten worden. Deze opdrachten zullen ongeveer 3 uur in beslag nemen.

 

 

Nieuwe onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  1. Stakeholders en context van de organisatie

  2. Risico’s en kansen

  3. Procesbenadering

  4. Leiderschap, verantwoordelijkheid directie

  5. Beschrijven van processen

  6. Personeel, competenties en kennis

  7. Monitoring, meten, analyseren en evalueren

  8. Overige voorbereidingen

 

In de workshop gaan de deelnemers vooral praktisch aan de slag. Daarbij is het de bedoeling zoveel mogelijk gebruik te maken van elkaars inbreng. Zo komt de groep tot een gezamenlijke invulling,  waarbij natuurlijk ruimte blijft voor een persoonlijke aan- / invulling.

 

Na afloop van de eerste sessie gaat de praktijk met concrete "huiswerkopdrachten” verder aan de slag. Daarom wordt voldoende tijd gepland tussen beide sessies om de opdrachten uit te voeren.

Na afloop van de tweede sessie heeft de deelnemende praktijk een zogenaamd transitieplan om over te gaan naar de nieuwe ISO 9001:2015 norm. NB: het hebben van een "transitieplan” is één van de verplichtingen en moet aanwezig zijn bij de audit. Ook zijn diverse onderdelen al geheel of gedeeltelijk ingevuld. 

* Deze workshop wordt ook aangeboden voor apotheken. Daarnaast kan de workshop zowel in groepsverband als individueel gevolgd worden. Neem contact met ons op voor nadere informatie.