Hoe stapt mijn praktijk over naar NEN-EN 15224?


Sinds 2012 is voor ISO certificering een nieuw schema vastgesteld, speciaal voor de zorg: NEN EN 15224 – ook wel "ISO voor de zorg” genoemd.

De NHG heeft bepaald dat certificaten gebaseerd op ISO 9001, vanaf 1-9-2018 niet meer erkend worden door de beroepsgroep. Indien jullie er niet voor kiezen over te stappen naar ISO voor de zorg dient de huisarts(en) het visitatieprogramma van de NHG te volgen voor herregistratie. Kiezen jullie wel voor een overstap naar ISO voor de zorg, blijft de huisarts gevrijwaard van visitatie. Om jullie bij deze overstap te helpen, hebben wij een praktische training ontwikkeld, die we bij graag jullie in de praktijk verzorgen. 
 
De kosten bedragen € 849 inclusief reiskosten (omdat wij CRKBO erkend zijn, is dit bedrag vrijgesteld van BTW).
 
Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen